poniedziałek, 2 lutego 2015

Cukrzyca powikłania

Jakie są najczęstsze powikłania w przypadku cukrzycy? Do najczęściej występujących powikłań cukrzycy należy neuropatia. Wielu chorych doświadcza również hipoglikemii. O hipoglikemii mówimy, gdy stężenie glukozy spada poniżej 2,5 – 2.8 mmol/l (45-50 mg/dl). Zbyt wysoki poziom HbA1c. Ponad to na rozwój cukrzycy wpływ mają: uwarunkowania genetyczne, nadciśnienie, hiperinsulizm, palenie tytoniu oraz zaburzenia lipidowe.

Powikłania dzielimy na kategorie względem rodzajów uszkodzeń naczyń krwionośnych:

  • Mikroangiopatia – uszkodzenie małych naczyń krwionośnych
  • Makroangipatia – uszkodzenie dużych naczyń krwionośnych

Do przewlekłych powikłań, które powstają wskutek uszkodzenie naczyń krwionośnych zalicza się: retinopatię, nefropatię oraz neuropatię.RETINOPATIA – związana z uszkodzeniem siatkówki. Dotyka 97 proc. osób z cukrzyca typu 1 i 80% osób z cukrzycą typu 2. Efektem jest pogorszenie widzenia (zamglenie), które może doprowadzić do całkowitej ślepoty. Badanie siatkówki powinno się wykonywać przynajmniej raz na rok – jej uszkodzenia mogą powodować zmiany w odbiorze bodźców wzrokowych i powoduje upośledzenia widzenia

NERFOPATIA – łączona z uszkodzeniem nerek. Najpoważniejszym zaburzeniem funkcjonowania nerek, jest zapalenie kłębuszków nerkowych, odpowiedzialnych za filtrowanie krwi. Prowadzi to do niewydolności nerek i zmusza do leczenie dializami lub przeszczepu nerek.

NEUROPATIA –   jest to uszkodzenie układu nerwowego prowadzące do wielu objawów. Jedną z częstych postaci objawów jest polineuropatia cukrzycowa objawiająca się zaburzeniami czucia, uczuciem drętwienia, bólu lub parzenia dystalnych części ciała.
Na skutek uszkodzenia naczyń krwionośnych zlicza się: chorobę naczyń mózgu, chorobę wieńcowa oraz niedokrwienie kończyn dolnych.

Zespół stopy cukrzycowej

Jest to jedno z najgorszych, widocznych i bardzo dotkliwych powikłań cukrzycy. Około 6-10 proc. chorych zapada na zespół stopy cukrzycowej. Na skutek zaburzeń ukrwienia tętnic na stopie, skóra staje się:

  • Sucha 
  • Cieńsza 
  • Szostka
  • Występują liczne pęknięcia skóry
  • Owrzodzenia
  • Występują na niej ogniska martwicy

Występuje na niej pieczenie i palenie, stopa staje się zdeformowana i sina. Komplikacje powodują problemy z chodzeniem – w konsekwencji może doprowadzić to do amputacji palca nawet całej nogi. W Polsce około 50 procent wszelkich amputacji spowodowanych jest powikłaniami cukrzycy.